De här tjänsterna kan jag hjälpa dig med:

  • Rättsmedicinska expertutlåtanden
  • Rättsmedicinska kroppsundersökningar / kroppsbesiktningar
  • Uppdrag som sakkunnig i domstol
  • Översättningar från medicinskt fackspråk till svenska
  • Utbildning/föreläsningar
Curriculum vitae över Martina Olsson Frisk MD (4)-maj

Kort sammanfattning av mina utbildningar och erfarenheter:

• Specialist i rättsmedicin -04

• Legitimerad läkare -97

• Speciellt inriktad på fall av sexualiserat våld mot barn och vuxna av båda könen

• Fördjupade kunskaper inom forskning rörande självmord

• Legitimerad barnmorska -86

• Legitimerad sjuksköterska -79

• 15 års erfarenhet av arbete inom kvinnosjukvården (gynekologisk vårdavdelning, vård av kvinnor med graviditetskomplikationer, vård av nyförlösta kvinnor och nyfödda barn, förlossningsvård)