Jag kan hjälpa till med följande;

  • Rättsmedicinska expertutlåtanden
  • Rättsmedicinska kroppsundersökningar / kroppsbesiktningar
  • Uppdrag som sakkunnig i domstol
  • Översättningar från medicinskt fackspråk till svenska
  • Utbildning/föreläsningar

Vad är ett rättsintyg?

Ett rättsintyg är ett medicinskt utlåtande som ska användas i ett juridiskt sammanhang.

Ett vanligt exempel är att någon blir misshandlad (målsägande) av någon (misstänkt gärningsman). Målsägande gör en polisanmälan och blir undersökt av en läkare för att dokumentera eventuella skador.Läkaren skriver ett protokoll med beskrivning av skadorna, ”från topp till tå”, och ett utlåtande med en sammanfattning av fynden, en bedömning av hur och när eventuella skador har uppkommit samt ett ställningstagande till skadornas svårighetsgrad och risk för eventuella framtida kroppsliga men.

Rättsintyget kan sedan användas som bevis i samband med en eventuell domstolsförhandling / rättegång.

Rättsintyget ska vara skrivet på svenska utan medicinska fackuttryck för att kunna läsas och förstås av jurister och lekmän.

Regler och mallar för rättsintyg finns att hämta på Rättsmedicinalverkets hemsida, rmv.se.

Martina Olsson Frisk

Medlem av Sveriges Läkarförbund samt Svenska Rättsmedicinareförbundet.

Jag står för

Rättstrygghet
Integritet
Engagemang
Flexibilitet

cv Meriter