Vem är jag och vad kan jag hjälpa till med?

 • Jag är legitimerad läkare med fem års specialistutbildning inom rättsmedicin och många års erfarenhet av rättsmedicinskt arbete.
 • Jag har omfattande erfarenhet av att skriva utlåtanden och yttranden över alla tänkbara typer av skador såsom till exempel trubbigt våld, våld mot halsen, bett av människor och djur, kniv- och skottskador mm.
 • Jag kan bedöma om skadorna har uppkommit av olyckshändelse, orsakats av annan person såsom vid misshandel eller om skadorna har varit självtillfogade.
 • Jag kan bedöma vid vilken tidpunkt skadorna har uppkommit, om skadorna har varit livshotande samt om det finns risk för framtida men till följd av skadorna.
 • Jag har fördjupat mina kunskaper inom ämnesområdet sexualiserat våld mot vuxna och barn av båda könen.
 • Jag tillhandahåller rättsintyg av god kvalitet, på svenska utan medicinska facktermer.
 • Jag följer självklart vid behov upp ärendet genom uppdrag som sakkunnig i en eventuell domstolsförhandling.

Vad säger lagen?

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Rättsintyg – vad är det?

Ett rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Det kan avse både den som har råkat ut för ett brott, brottsoffret, eller den som misstänks för ett brott. Syftet med intyget är att använda det som underlag i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång i anledning av ett brott. Intyget kan t.ex. beskriva vilka skador en person har fått liksom hur och när skadorna kan ha uppkommit.

Rättsintyget är alltså ofta ett viktigt underlag för att kunna bedöma om ett brott har begåtts eller inte. Rättsintyget grundar sig ofta på en läkarundersökning men det förekommer också att dokumentation från sjukvårdsbesök, som patientjournaler och fotografier, ligger till grund för intyget. Oftast krävs det att den som intyget avser lämnar sitt samtycke till läkarundersökning och även till att ett rättsintyg utfärdas.

Måste jag gå med på att läkarundersökas?

Om du är den som har drabbats av ett brott, brottsoffret, krävs det alltid att du samtycker till en läkarundersökning för att den skall få ske. Om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, krävs inte samtycke från dig för en läkarundersökning om polis eller åklagare beslutar om en kroppsbesiktning, som alltså är en läkarundersökning utan krav på samtycke. Om polis eller åklagare inte fattar ett sådant beslut krävs det att du samtycker.

Får ett rättsintyg utfärdas utan att jag samtycker?

Om du har läkarundersökts för ett rättsintyg eller om du har besökt sjukvården för vård kan läkaren därefter i vissa fall utfärda ett rättsintyg. Som huvudregel får rättsintyget inte utfärdas utan att du samtycker till det men det finns några undantag.

Om du är den som drabbats av ett brott, brottsoffret, får ett rättsintyg utfärdas utan samtycke

 • vid misstanke om brott med ett minimistraff på ett års fängelse (t.ex. grov misshandel)
 • vid misstanke om försök till brott med ett minimistraff på två års fängelse (t.ex. våldtäkt) – vid misstanke om försök till brott med ett minimistraff på ett års fängelse om gärningen har innefattat försök till överföring av allmänfarlig sjukdom (t.ex. klamydia- eller HIV-infektion)
 • vid misstanke om vissa brott (t.ex. misshandel, sexualbrott eller brott enligt lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor) mot någon som inte har fyllt arton år, eller – om sekretessbelagda uppgifter, t.ex. från ett sjukvårdsbesök som du har gjort, med ditt samtycke tidigare har lämnats ut till polis eller åklagare

Om du är den som är misstänkt för ett brott får ett rättsintyg utfärdas utan samtycke – i samband med kroppsbesiktning (se ovan), – om du frivilligt har genomgått en undersökning, t.ex. för att få vård, och du är misstänkt för

 1. brott med ett minimistraff på ett års fängelse (t.ex. grov misshandel)
 2. försök till brott med ett minimistraff på två års fängelse (t.ex. våldtäkt)
 3. försök till brott med ett minimistraff på ett års fängelse om gärningen har innefattat försök till överföring av allmänfarlig sjukdom (t.ex. klamydia- eller HIV-infektion), eller
 4. vissa brott (t.ex. misshandel, sexualbrott eller brott enligt lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor) mot någon som inte har fyllt arton år.

Källa: Rättsmedicinalverkets hemsida www.rmv.se